BG
 


Производство на зърнени култури и земеделие

Над 10 000 хектара зърнопроизводство и трайни насаждения. Най-съвременни машини и инвентар. Хиляди партньори арендодатели в 13 землища.

Едно производство градено с годините, с внедряване на най-съвременни решения, с тясно сътрудничество с водещите фирми в областта на семепроивдоството и растителната защита. Горди сме, че в търсене на качество сме допринесли за не една новост в българското земеделие като цяло. Както за тестване и утвърждаване на нови хибриди и сортове. Така и за подобряване технологиите за опазване от плевели, болести и неприятели.

И не на последно място – екип отдаден на каузата, на предизвикателството да извлече най-доброто - високи добиви и качество, от регион като Югоизточна България. Съвест и отдаденост в земеделието са две неща, които няма как да предозираме и резултатите го показват. Защото няма по-голямо удоволствие за работещите в отрасъла, да видят плодовете на месеци усилия. Да са част от компания, която е пример за водещо производство в цялата южна половина на страната ни.