BG
 


Продукция

Производството и заготовката на висококачествени семена е сред приоритетите в работата ни през следващите години. С неограничени възможности за почистване и калибриране, с добрия опит в стопанисване на семенни участъци, имаме амбицията да се утвърдим като водещ семепроизводител за мека и твърда пшеница, бобови и други култури.

ИНВЕСТИЦИИ

Привличането и усвояването на средства по проекти е начин за подобряване на работата, но без преки инвестиции не може. В годините сме се научили, че няма как да сме успешни без баланс в инвестициите. Влагаме средства не само за подобряване на материалната база, но и за повишаване качеството на персонала. Не може да се гони високо ниво без високо квалифициран персонал. Познанието и науката в земеделието са приоритет в работата ни. Правим всичко възможно да обучаваме, задържим и развиваме можещи хора. Вложили сме много време и средства в материално и нематериално богатство – в база и екип. Най-правилната инвестиция.