BG
 


Контакти

Производствена база

обл.Ямбол, с.Дряново

тел: 0882666466
e-mail: a.baeva@kronos.bg

Контакти с клиенти

гр.Сливен, бул.Банско шосе №22

тел: 0882333511
е-mail : export@kronos.bg

ИНВЕСТИЦИИ

Привличането и усвояването на средства по проекти е начин за подобряване на работата, но без преки инвестиции не може. В годините сме се научили, че няма как да сме успешни без баланс в инвестициите. Влагаме средства не само за подобряване на материалната база, но и за повишаване качеството на персонала. Не може да се гони високо ниво без високо квалифициран персонал. Познанието и науката в земеделието са приоритет в работата ни. Правим всичко възможно да обучаваме, задържим и развиваме можещи хора. Вложили сме много време и средства в материално и нематериално богатство – в база и екип. Най-правилната инвестиция.