BG
 


За нас

Стабилността, устойчивостта и доверието са в основата на всяко позитивно партньорство. Затова и ние градим нашите бизнес и партньорски отношения върху тези три неща. А надграждането е възможно само при наличие на стабилна основа.

За нас Агро и Трейд не са просто две думи, които насочват към основната дейност на фирмата. Ние не разглеждаме търговията в земеделието просто като начин на печелене на пари. Реализацията на продукцията в този толкова динамичен и гъвкав отрасъл е онази стабилност, която дава на производителите устойчивост и вяра, че са избрали точния отрасъл, в който да се развиват.

Всяка една кампания, всяка една стопанска година, ни поставят нови и нови предизвикателства. Както по отношение на суровините и материалите за извеждане на дадено земеделско производство, така и по отношение ситуацията на родните и световни пазари. Ключът е да си винаги на мода в производството на правилната продукция и реализацията й на подобаващата цена е един – качеството.  Високо качество във всички посоки – от правилната агротехника до избора на атрактивни култури, сортове и хибриди, торене и растителна защита. До всички етапи на прибиране, преработка и съхранение на земеделска продукция.

Високото качество се постига с използване на най-съвременни технологични решения. Затова и инвестициите ни в материална база, суровини и познание са ориентирани към иновативното.

Горди сме, че срещаме много съмишленици в усилията ни да изведем родното земеделско производство до водещите европейски и световни стандарти. Доверието на партньорите ни е гаранция, че работим в правилната посока и стимул да продължим да го правим.

Заедно с вас.

Имаме капацитета да разнообразяваме гамата и типа на продукцията, с която търгуваме. С най-новите мощности за почистване и заготвяне на слънчоглед и зърнени култури ще бъдем още по-полезни за нашите клиенти и партньори. За да продължим да си доказваме, че можем да гарантираме надеждност в реализацията на продукцията. Виж повече

Сертификати

Успешната разработка и реализация на мащабни проекти се вижда тогава, когато те са насочени пряко и конкретно за подобряване нивото на работа на фирмата. Не спираме да развиваме иновативни идеи и да гоним и поддържаме най-високо ниво на работа във всички етапи на земеделското производство – от суровини за работата на полето до съхранение и реализация на стоката.

Подпечатано с най-ценния сертификат, този който не се вижда – удоволствието от съвестно изпълнение на ангажиментите за общото улеснение на нашите клиенти и партньори.

Материална база

Ние разполагаме с една от най-съвременните бази за производство, преработка и съхранение на продукция в цяла Югоизточна България.  База, която продължаваме да развиваме с вложения в най-съвременни решения и технологии. Разполагаме със зърнобаза за над 40 хиляди тона продукция, с доказана възможност да приемаме над 4 тона на ден. Разполагаме с голяма складова база за преработена и пакетирана продукция.С най-съвременен цех за преработка и заготовка на семена, за сортиране и белене на слънчоглед и всякакъв вид зърнена продукция.  С напълно оборудвана лаборатория, която да отговаря на качеството на базата.

Материалната база е най-първичната и истинска база за сравнение на възможностите и амбициите на всяка фирма в земеделието. И на най незапознатите прави впечатление кой какво е изградил, колко средства и усилия е вложил, с какво усърдие и любов поддържа и надгражда. За по-запознатите и пряко ангажираните в отрасъла, материалната база е мярка за ниво. За качество, към което да се стремят, за сигурност, на която да се доверят.

Малко цифри, които събират в себе си години на усилия и вложения. Които съчетават амбиция с покритие и които гарантират  успешно търсене на още по-високи нива.

ИНВЕСТИЦИИ

Привличането и усвояването на средства по проекти е начин за подобряване на работата, но без преки инвестиции не може. В годините сме се научили, че няма как да сме успешни без баланс в инвестициите. Влагаме средства не само за подобряване на материалната база, но и за повишаване качеството на персонала. Не може да се гони високо ниво без високо квалифициран персонал. Познанието и науката в земеделието са приоритет в работата ни. Правим всичко възможно да обучаваме, задържим и развиваме можещи хора. Вложили сме много време и средства в материално и нематериално богатство – в база и екип. Най-правилната инвестиция.