BG
 


Материална база

Материалната база е най-първичната и истинска база за сравнение на възможностите и амбициите на всяка фирма в земеделието. И на най-незапознатите прави впечатление кой какво е изградил, колко средства и усилия е вложил, с какво усърдие и любов поддържа и надгражда. За по-запознатите и пряко ангажираните в отрасъла, материалната база е мярка за ниво. За качество, към което да се стремят, за сигурност, на която да се доверят.

Ние разполагаме с една от най-съвременните бази за производство, преработка и съхранение на продукция в цяла Югоизточна България.  База, която продължаваме да развиваме с вложения в най-съвременни решения и технологии. Разполагаме със зърнобаза за над 40 хиляди тона продукция, с доказана възможност да приемаме над 4 тона на ден. Разполагаме с голяма складова база за преработена и пакетирана продукция.С най-съвременен цех за преработка и заготовка на семена, за сортиране и белене на слъноглед и всякакъв вид зърнена продукция.  С напълно оборудвана лаборатория, която да отговаря на качеството на базата.

Малко цифри, които събират в себе си години на усилия и вложения. Които съчетават амбиция с покритие, и които гарантират успешно търсене на още по-високи нива.

ИНВЕСТИЦИИ

Привличането и усвояването на средства по проекти е начин за подобряване на работата, но без преки инвестиции не може. В годините сме се научили, че няма как да сме успешни без баланс в инвестициите. Влагаме средства не само за подобряване на материалната база, но и за повишаване качеството на персонала. Не може да се гони високо ниво без високо квалифициран персонал. Познанието и науката в земеделието са приоритет в работата ни. Правим всичко възможно да обучаваме, задържим и развиваме можещи хора. Вложили сме много време и средства в материално и нематериално богатство – в база и екип. Най-правилната инвестиция.