BG
 

Проекти и инвестиции

Привличането и усвояването на средства по проекти е начин за подобряване на работата, но без преки инвестиции не може.

В годините сме се научили, че няма как да сме успешни без баланс в инвестициите. Влагаме средства не само за подобряване на материалната база, но и за повишаване качеството на персонала. Не може да се гони високо ниво без високо квалифициран персонал.

Познанието и науката в земеделието са приоритет в работата ни. Правим всичко възможно да обучаваме, задържим и развиваме можещи хора. Вложили сме много време и средства в материално и нематериално богатство – в база и екип - най-правилната инвестиция.

НАЙ-НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И
МОДЕРНА МАТЕРИАЛНА БАЗА

Ние сме първенци в цяла Югоизточна България, по поддръжката на материална база и всестранно качество на продукцията - от избора на правилната агротехника, до всички етапи на прибиране, преработка и съхранение на земеделска продукция.