BG
 


Търговия със слънчоглед и зърнени култури

Търговията със слънчоглед и зърнени култури е приоритет за нас и с годините опит,които придобихме, успяхме да изградим име на надежден партньор в това отношение.Нямаме конкретна рецепта за това как се гради и поддържа добро име на търговец. Залагаме на малките разлики в понятията и значението им и така нещата се случват от само себе си. Предлагаме прозрачност,коректност и показваме как трябва да се прави, вместо как не трябва.

Специализирани сме в търговията със слънчоглед, най-вече в типовете „конфекшън” – за човешка консумация. Партньорите ни предварително знаят, че ако произведат стока със съответните показатели, ще получат и съответната цена. През време на вегетацията следим и помагаме с консултации за добиване на високо качество на стоката. Преди и по време на жътвата също сме близо до клиентите си, за да се уверим заедно в резултатите.

Пълна прозрачност и ясно регламентирани условия предлагаме и по отношение на останалите зърнени култури. Надеждните проби за качество започваме още от базите на нашите партньори. На входа на базата знаем дали всеки камион мека пшеница попада в качествата за хляб или за фураж. Същото е и по отношение на твърдата пшеница, нахут и всички останали стоки, които са обект на търговската ни дейност и ще бъдат такива занапред.

Имаме капацитета да разнообразяваме гамата и типа на продукцията, с която търгуваме. С най-новите мощности за почистване и заготвяне на слънчоглед и зърнени култури ще бъдем още по-полезни за нашите клиенти и партньори. За да продължим да си доказваме, че можем да гарантираме надеждност в реализацията на продукцията.