BG
 
От земята на предците ни
с традиция и качество

Нашите култури

НАЙ-НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И
МОДЕРНА МАТЕРИАЛНА БАЗА

Ние сме първенци в цяла Югоизточна България, по поддръжката на материална база и всестранно качество на продукцията - от избора на правилната агротехника, до всички етапи на прибиране, преработка и съхранение на земеделска продукция.

Лабораторни изследвания

Лабораторията оказва неоценима помощ на нашето производство. Като се почне от посевни качества на семената, микроскопски наблюдения по време на вегетация, проби за смесимост на препарати и листни торове и се стигне до всички детайли за организиране на навременна и прецизна жътва.

ИНВЕСТИЦИИ

Привличането и усвояването на средства по проекти е начин за подобряване на работата, но без преки инвестиции не може. В годините сме се научили, че няма как да сме успешни без баланс в инвестициите. Влагаме средства не само за подобряване на материалната база, но и за повишаване качеството на персонала. Не може да се гони високо ниво без високо квалифициран персонал. Познанието и науката в земеделието са приоритет в работата ни. Правим всичко възможно да обучаваме, задържим и развиваме можещи хора. Вложили сме много време и средства в материално и нематериално богатство – в база и екип. Най-правилната инвестиция.