BG
 


Лабораторни изследвания на зърно и слънчоглед

Науката и практиката в нашия бранш са по-здраво свързани от слънчоглед и синя китка. Само, че връзката тук не е паразитна, а взаимно подпомагаща. Не може да се произвежда и реализира продукция без да се вземат под внимание основни изисквания за качество. Без да се следи състоянието на посев и зърно.

Високото ниво, което винаги сме преследвали наложи от само себе си да оборудваме и поддържаме лаборатория с най-адекватна техника и възможности.Това позволява разделяне по качество и фракции на продукцията още на входа на базата за постигане на най-добри ценови условия. Задължително условие за всеки уважаващ себе си и партньорите си производител и търговец. Разполагаме с всичката апаратура за експресно замерване на основните компоненти на мека и твърда пшеница, рапица, типовете слънчоглед, нахут, царевица. Постоянно следим за качеството на съхраняваната при нас стока.

Лабораторията оказва неоценима помощ и на нашето производство. Като се почне от посевни качества на семената, микроскопски наблюдения по време на вегетация, проби за смесимост на препарати и листни торове и се стигне до всички детайли за организиране на навременна  и прецизна жътва.

Прецизност и контрол преди, по време на вегетацията, а и след прибиране на реколтата. Това е лабораторията ни. Нужният ориентир към вярната посока за производство и реализация на продукция.